بیوتکنولوژی پزشکی- اخبار
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود بیوتکنولوژی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ | 
اطلاعیه: مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته بیوتکنولوژی پزشکی مورخ 98/7/21 روز یکشنبه ساعت 8/5 صبح در سالن رازی برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه بیوتکنولوژی پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=166.9863.41418.fa
برگشت به اصل مطلب