کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه- سلامت در احادیث و کلام بزرگان
احادیث سلامت و روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۵ | 

سلامتی بدن از کم حسادت ورزیدن است . امام علی ( ع )
•قلب های خود را از کینه های نهانی پاک کنید . امام علی ( ع )
•چهار صفت در مؤمن نیست عجله - لجاجت - خودپسندی - تنبلی . امام علی (ع)
•خودپسندی انسان را از آموختن بازمی دارد . امام هادی (ع)
•دلهای خود را به مهربانی و نرمی عادت دهید . رسول اکرم (ص)
•صبر را تکیه گاه خودکن و با هوس مخالفت کن . امام جواد(ع)
•سه چیز از خوشبختی است : زن سازگار ، فرزند نیکوکار ، رزقی که زندگی او و خانواده اش را سامان دهد . امام صادق (ع)
•آن که از خودش راضی شود ، ناراضیان از او فراوان می شوند . امام هادی (ع)
•برای بنده زشت است که خود را بستاید . رسول اکرم (ص)
•دروغ باعث روسیاهی می شود . رسول اکرم (ص)
•به سرگرمی و بازی بپردازید ، زیرا دوست ندارم در دین شما سخت گیری دیده شود . رسول اکرم (ص)
•راستگویی باعث آرامش است و دروغگویی باعث دلهره و اضطراب . رسول اکرم (ص)
•زکات بردباری ، تحمل است . امام علی (ع‌)
•هر کس حسادت را رها کند ، محبت مردم را به دست خواهد آورد . امام علی (ع)
• صبرکلید موفقیت است . امام علی (ع)

نشانی مطلب در وبگاه کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=168.10553.20970.fa
برگشت به اصل مطلب