کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه-  کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید بهشتی(سهروردی)
سهروردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | 

کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی سهروردی

تعداد طبقات : 2 طبقه

1- طبقه همکف : پذیرش و سالن انتظار مرکزی ، متادون درمانی ، گفتار درمانی ، متخصص اطفال ، روانپزشک ، غدد اطفال ، داخلی ، عفونی ، قلب و عروق ، کمیسیون پزشکی

2- طبقه اول : مرکزسلامت روان جامعه نگر ، نوار EMG و QEG و نورو فیدبک ، ECG و جراحی پلاستیک

خدمات پاراکلینیک :

امکانات خدماتی و رفاهی : آبسردکن ، تلویزیون LED ، تلفن کارتی ، پمفلت های آموزشی

رئیس بیمارستان : دکتر آرمانی کیان

مدیر کلینیک : فاطمه حیدری

تلفن های تماس : 33542401

تلفن اخذ نوبت : 335444001 الی 5 داخلی 321

فاکس : 33542401

آدرس : دروازه ارک ، ضلع شرقی بیمارستان شهید بهشتی 

نشانی مطلب در وبگاه کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=168.15063.34046.fa
برگشت به اصل مطلب