بیمارستان رازی ماهنشان- دیابت
علایم دیابت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | 

علایم دیابت

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان رازی ماهنشان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=17.12420.26211.fa
برگشت به اصل مطلب