بیمارستان رازی ماهنشان- مراجعین
میز خدمت مراجعین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 
سامانه پاسخگویی تلفنی 1490

سامانه پاسخگویی تلفنی 1690
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان رازی ماهنشان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=17.15310.33981.fa
برگشت به اصل مطلب