دبیرخانه کمیته صیانت از حقوق شهروندی- اخبار و رویدادها
کارگاه دو روزه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/15 | 
کارگاه دو روزه صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه  مورخه 11و 1396/07/12 جهت دبیران حقوق شهروندی واحد های تابعه و کارشناسان واحد بازرسی دانشگاه در محل همایش های روزبه برگزار شد در این کارگاه جناب آقای شامی به توضیح و تفسیر شاخص های عمومی و اختصاصی وزارت کشور و نحوه جمع آوری و مستند سازی اطلاعات پرداختند . همچنین مدرس مدعو جناب آقای دکتر محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با مبانی تئوریک و علمی  صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع بحث و گفتگو کردند.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه کمیته صیانت از حقوق شهروندی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=178.14192.30381.fa
برگشت به اصل مطلب