دبیرخانه کمیته صیانت از حقوق شهروندی- اخبار و رویدادها
جلسه ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حوزه ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/27 | 

 صبح دو‌شنبه 22 مردادماه 1397 دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ضمن تبیین عملکرد دانشگاه و گستردگی فعالیت‌ها در این حوزه، بر خطیر بودن خدمات این حوزه، اهمیت صیانت از حقوق شهروندان و اهم اقدامات برجسته در این حوزه اشاره کرد.
وی با ارائه آمار اجمالی از عملکرد دانشگاه در حوزه‌های مختلف به ویژه بخش درمان، به فراهم بودن ملزومات ارائه خدمات بهینه و برخورداری دانشگاه از حضور کارکنان ساعی و تلاشگر تاکید کرد. 
این جلسه با حضور دکتر زمانی به عنوان سرارزیاب با همراهی ارزیابان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در دفتر معاونت توسعه دانشگاه با حضور رییس ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه، معاونین و مدیران ستادی و دبیران کمیته‌های حقوق شهروندی و حجاب و عفاف تشکیل شد.
*** دکتر زمانی به نمایندگی از تیم ارزیابان ضمن تقدیر از زحمات همکاران در حوزه بهداشت و درمان دانشگاه، به تبیین دیدگاه‌های تیم ارزیابی به خصوص نقاط قوت و قابل بهبود دانشگاه پرداخت.
دبیران کمیته‌های حقوق شهروندی و حجاب و عفاف نیز مستندات مرتبط در این زمینه را ارائه نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه کمیته صیانت از حقوق شهروندی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=178.14192.34752.fa
برگشت به اصل مطلب