مرکز آزمونهای بالینی- اخبار و اطلاعیه ها
دهمین دوره برگزاری آزمون صلاحیت بالینی97/2/27

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | 
دهمین دوره برگزاری آزمون سنجش صلاحیت بالینی روز پنجشنبه 97/2/27 از ساعت 13-8 صبح (طی دو راند 15 ایستگاهه) در مرکز آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه واقع در خیابان صفا - جنب کلینیک دندانپزشکی شفیعیه برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمونهای بالینی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=182.11008.33294.fa
برگشت به اصل مطلب