مرکز آزمونهای بالینی- جراحی
جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/9 | 
 جراحی :
در این کارگاه کارآموزان جراحی بمدت دو روز مهارتهای لازم را آموزش دیده و تمرین لازم را تحت نظر اساتید گروه جراحی انجام می دهند.
مباحث آموزشی:
 • وسایل جراحی و بکارگیری آنها
 • آشنایی با نخ ها و سوزن های جراحی
 • سترون سازی و گندزدایی در بیمارستان
 • آماده کردن بیمار، معاینه زخم و آماده کردن موضع برای بخیه
 • بی حسی موضعی
 • نحوه بخیه زدن
 • پانسمان و بانداژ
 • اقدامات بعد از بخیه زدن
 • معاینه آنورکتال
 • کاتتریزاسیون مجرای ادرار(مونث و مذکر)
 • نحوه انجام NGT
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمونهای بالینی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=182.14656.31946.fa
برگشت به اصل مطلب