چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار و رویدادها
کتابچه دومین همایش دانشکده پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | 
کتابچه خلاصه مقالات دومین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی از لینک زیر قابل دانلود می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=186.11339.30896.fa
برگشت به اصل مطلب