دفتر توسعه فناوری سلامت- اعضای شورای فناوری
اعضای شورای فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
AWT IMAGE 
دکتر علیرضا بیگلری
رئیس دانشگاه و رئیس شورای فناوری

AWT IMAGE
دکترعلیرضا شغلی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و نایب رئیس شورا

AWT IMAGE
دکتر مهدی اسکندری
معاون آموزش دانشگاه و عضو شورا


AWT IMAGE
دکتر کبری رستمی زاده
مدیرتوسعه فناوری سلامت دانشگاه و دبیرشورا


AWT IMAGE
دکتر مهرداد حمیدی
رئیس مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه و عضوشورا

AWT IMAGE
دکتر صمد ندری
سرپرست استعدادهای درخشان و عضوشورا

AWT IMAGE
دکتر مجید امین زارع
رئیس مرکزرشد فناوری سلامت دانشگاه و عضوشورا


دکتر مازیارپیدا
مدیر پزوهش دانشگاه و عضوشورا

AWT IMAGE
دکتر فرهاد رمضانی بدر
مدیرمرکزمطالعات و توسعه دانشگاه و عضو شورا

AWT IMAGE
مهندس جعفرسواری
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تریتا مستقردر مرکزرشدو عضو شورا
نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=187.11456.29969.fa
برگشت به اصل مطلب