دفتر توسعه فناوری سلامت- اتاق تمیز
اتاق تمیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 
ایجاد یک پایلوت دارویی که بتواند ایده های بررسی شده و مناسب را در فرم یک پایلوت صنعتی کارآمد برای تولید داروها،پیاده سازی نماید ایده اصلی بنیان گذاری پایلوت دارویی مستقر در مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده است. در فاز اول تمرکز بر روی اشکال خوراکی به فرم قرص ، کپسول،پلت،گرانول و ساشهو نیز تولید مواد اولیه دارویی مخصوصاً داروهای جدید با تکنیکهای نانو- تکنولوژی بوده است و در ادامه راه به تناسب ایجاد درآمد از مرکز ، توسعه آن برای تولید اشکال تزریقی و بیو تکنولوژی نیز مدنظر خواهد بود.

گالری
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=187.13967.29778.fa
برگشت به اصل مطلب