دفتر توسعه فناوری سلامت- کارگروه دانشگاه های نسل سوم
دانشگاه های نسل سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 

اولین جلسه کارگروه  حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 25خردادماه سالجاری تشکیل شد:
از جمله از  مصوبات این جلسه  برنامه میان مدت تاسیس انستیتو تکنولوژی با موضوع یکی از پتانسیل های دانشگاه و همچنین یک راه حل مقدماتی و کوتاه مدت به ارائه درس پیشنهادی کارآفرینی بعنوان یک درس دو واحدی اختیاری در برنامه درسی کلیه رشته های تحصیلی بود.
مشاهده عکس های اولین جلسه کارگروه

اعضای کارگروه:
AWT IMAGE 
دکتر علیرضا شغلی 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
AWT IMAGE
دکتر مهدی اسکندری
معاون آموزش دانشگاه

AWT IMAGE
دکتر کبری رستمی زاده
مدیر توسعه فناوری سلامت
           
AWT IMAGE
دکتر مهرداد حمیدی
رئیس مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه
     
AWT IMAGE
دکتر مجتبی فتحی
عضو هیئت علمی دانشگاه
       
AWT IMAGE

دکتر سعید رضایی
معاون آموزشی دانشکده داروسازی


AWT IMAGE
دکتر صمد ندری
سرپرست استعدادهای درخشان امور دانشجویی دانشگاه


دکتر حسن رکنی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه


 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=187.13972.29781.fa
برگشت به اصل مطلب