دفتر توسعه فناوری سلامت- سال 94
بازدید های صنعتی سال94

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | 
کارخانه داروسازی زهراوی ، دانشجویان داروسازی 
AWT IMAGE
کارخانه داروسازی دانا، دانشجویان داروسازی
AWT IMAGE
   
نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=187.14150.30127.fa
برگشت به اصل مطلب