واحد علم سنجی دانشگاه- نتایج رتبه بندی دانشگاه ها
نتایج رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس نظام webometrics

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
مرجع دانشگاه های ایران: رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی 1397دانشگاه های برتر از لحاظ مقالات مجلات و کنفرانس ها در سال 1397


رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 
رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

شیوه نامه رتبه بندی دانشگاه در ISC
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=189.16253.36552.fa
برگشت به اصل مطلب