واحد علم سنجی دانشگاه- راهنما و دستورالعمل ها
راهنماهای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ | 
راهنمای تکمیل پروفایل در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی 
راهنمای ورود به پروفایل فردی در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
 آشنایی با سامانه نوپا: نظام نوین اطلاعات پژوھش پزشکی ایران 
دستورالعمل نقل و انتقالات اعضای هیئت علمی
نحوه پاسخ به بازخورد های سامانه علم سنجی
جهت پاسخ به بازخوردهای سامانه علم سنجی پس از دریافت بازخوردهای سامانه، از طریق ایمیل ،تماس تلفنی و یا حضوری مساله پیش آمده حل می شود. و خود اعضای در جهت رفع مشاله پیش آمده راهنمایی می شوند.

کتاب راهنمای پروفایل های علمی پژوهشگران
Affiliation استاندارد دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت درج در مقالات
راهنمای پایگاه scopus
راهنمای ایجاد پروفایل در Researc ID ( تهیه کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
آشنایی با افزونه Kopernio در پایگاه اطلاعاتی Web of Science  ( تهیه کننده: دانشگاه علوم پزشکی سمنان)
راهنمای ثبت نام در سامانه داوری PUBLONS
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=189.16254.41127.fa
برگشت به اصل مطلب