- تبریک سرپرست محترم مرکز به مناسبت روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی وروز مهندس
تبریک سرپرست محترم مرکز به مناسبت روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی وروز مهندس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تبریک سرپرست محترم مرکز به مناسبت روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی وروز مهندس 
بمناسبت روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی وروز مهندس سرپرست محترم مرکز جناب آقای دکتر قائمی بهمراه معاون محترم خدمات وپشتیبانی جناب آقای دکتر نظری ومسئول محترم خدمات جناب آقای حسینی در جمع عزیزان  مهندس حضور یافته  با اهدا شیرینی ولوح تقدیر از زحمات شان تقدیر وتشکر نمودند .

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.10868.22057.fa
برگشت به اصل مطلب