- اتاق عمل جراحی قلب
اطاق عمل جراحی قلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/28 | 
اطاق عمل جراحی قلب
رئیس بخش :: دکتر محمدرضا جمشیدی

فوق تخصص بیهوشی

 
سرپرستار بخش :: خانم رقیه بیات
کارشناس پرستاری
نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.12751.26949.fa
برگشت به اصل مطلب