- عیادت نوروزی مهندس درویش امیری استاندار زنجان از بیماران مرکز
عیادت نوروزی مهندس درویش امیری استاندار زنجان از بیماران مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۸ | 

عیادت نوروزی مهندس درویش امیری استاندار زنجان از بیماران مرکز
شامگاه مورخه 5/1/96 مهندس درویش امیری استاندار زنجان و عضو هیأت امناء دانشگاه با همراهی دکتر محمدرضا صائینی معاون بهداشتی دانشگاه و مسئول کشیک نوروزی ستاد دکتر موسوی معاون توسعه وبرنامه ریزی و جمعی از مدیران استانداری و بیمارستان، از بیماران بستری در بیمارستان آیت ا... موسوی با اهداء شاخه گل عیادت نمودند.
در این عیادت استاندار زنجان و هیئت همراه ضمن گفتگو با بیماران و همراهان آنان سال نو را تبریک گفتند و ضمن جویای نحوه ارائه خدمات درمانی، برای آنان آرزوی سلامتی نمودند.
بیماران و همراهان در گفتگوهایشان اظهار رضایت از خدمات درمانی ارائه شده داشتند.
در فواصل عیادت مهندس درویش امیری نحوه ارائه خدمات درمانی را رضایت بخش و خوب اعلام داشت و از مسئولین دانشگاه و پرسنل بیمارستان تشکر و قدردانی کرد.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.12944.27507.fa
برگشت به اصل مطلب