-  دهمین عمل پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی با موفقیت انجام شد
دهمین عمل پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی با موفقیت انجام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
  دهمین عمل پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی با موفقیت انجام شد
روزشنبه مورخه  29/7/96دهمین عمل پیوند کلیه بر روی بیمار آقای رحیمی 37ساله به سرپرستی جناب آقای دکتر یاری وجناب آقای دکتر پزشکی نفرولوژیست وتیم پیوندکلیه  با موفقیت انجام شد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.14302.30720.fa
برگشت به اصل مطلب