- برگزاری دوره یکروزه آموزش آنژیو پلاستی اولیه در سکته حاد قلبی در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی.
برگزاری دوره یکروزه آموزش آنژیو پلاستی اولیه در سکته حاد قلبی در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
برگزاری دوره یکروزه آموزش آنژیو پلاستی اولیه در  سکته حاد قلبی در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی.
روز 5 شنبه مورخه 4/8/96 دوره یکروزه آموزش آنژیو پلاستی اولیه در سکته حاد قلبی  ویژه پرستاران و فوریتهای پزشکی بصورت استانی با همکاری متخصصین واساتید محترم قلب در سالن رازی برگزار گردید .
نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.14309.30765.fa
برگشت به اصل مطلب