- گروه اطفال
گروه اطفال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
اعضای گروه اطفال:
مدیر گروه اطفال: دکتر ناهید جعفری


ناهید جعفری

فوق تخصص نوزادان
ایمیل: diba322@yahoo.com

 


اصغر مرزبان

فوق تخصص نوزادان
ایمیل: dmarzban@gmail.com


رضا مهدیان جویباری

فوق تخصص نوزادان
ایمیل: reza.mj98@yahoo.com


مهدی حسینی

فوق تخصص قلب کودکان
ایمیل: hosseini.mahdi@zums.ac.ir


فردین اسدی

متخصص اطفال
ایمیل: fardinasadi@yahoo.com

 


منصور صادق زاده

متخصص اطفال
عضو هیئت علمی
ایمیل: sadeghzadeh@zums.ac.ir


بهرام یارعلی

فوق نورولوژی کودکان
ایمیل: bahramyarali@gmail.com


فرزانه معزی

متخصص اطفال

عضو هیئت علمی
ایمیل: farzaneh_moezi@yahoo.com

 


زهره ترابی

متخصص اطفال

عضو هیئت علمی
ایمیل: drztorabi@zums.ac.ir


پریسا خوشنویس اصل

متخصص اطفال
ایمیل: khoshnevis@zums.ac.ir


بهناز فلک افلاکی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

عضو هیئت علمی
ایمیل: falakaflaki45@zums.ac.ir


عاکفه احمدی افشار

فوق تخصص آسم و آلرژی
عضو هیئت علمی
ایمیل: akefeh45@zums.ac.ir


کامبیز داوری

فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان
عضو هیئت علمی
ایمیل: davari@yahoo.com

 


علینقی کاظمی
متخصص اطفال
ایمیل: san_kazemi@yahoo.com


مجتبی کمالی اقدم

فوق تخصص عفونی
عضو هیئت علمی
ایمیل: kamali.aghdam@yahoo.com


محمد اسحاق روضه

فوق تخصص گوارش کودکان
ایمیل: dr.rozeh@zums.ac.ir

 


زیبا مولایی

فوق تخصص غدد کودکان
ایمیل: zibamolaei88@yahoo.com

 

حسین بابایی

متخصص اطفال
ایمیل: drbabaei2014@gmail.com
حسن بختیاری
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.15748.34837.fa
برگشت به اصل مطلب