- واحد روابط عمومی
واحد روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۷ | 
         انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات مرکز
         مطالعه ، بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات مرکز
         تهیه نشریات تبلیغاتی ،فنی و بولتن های داخلی
         انجام امور مربوط به برگزاری جشن های محلی ،هماهنگی انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی با مقامات مربوط
         اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مرکز
         تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی مرکز
         پاسخگویی به مراجعین
         
نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.16563.37534.fa
برگشت به اصل مطلب