- مصاحبه دکتر رحیم سروری و ایرنا
دکتر سروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  380 عمل جراحی موفقیت آمیز در استان زنجان با موفقیت انجام شد

  زنجان- رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اقدامات انجام گرفته 380 عمل جراحی موفقیت آمیز در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان با موفقیت انجام شده است.

  به گزارش ایرنا،'رحیم سروری' رزو سه شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، افزود:در سال های گذشته دستاوردهای علمی و پژوهشی استان زنجان ارتقای چشمگیری یافته که در بخش های خاص نیز موفقیت های قابل توجهی نیز حاصل شده است.

  وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تخت های بیمارستانی این استان 35 درصد افزایش یافته است، یادآورشد: علاوه بر آن تخت های مراقبت های ویژه نیز 38 درصد افزایش یافته است.

  رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار داشت: در زمان حاضر و با برنامه ریزی های انجام گرفته پایگاههای امداد و نجات جاده ای این استان 40 درصد افزایش یافته که خدمات بهینه ای نیز در شرایط خاص به حادثه دیدگان ارایه می شود.

  وی با اشاره به اینکه با فراهم شدن شرایط مناسب ضریب ماندگاری متخصصان بیش از گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در زمان حاضر 19 فوق تخصص و 32 متخصص به آحاد مختلف مردم خدمات مورد نیاز را ارایه می کنند.

  سروری خاطر نشان کرد: احداث بیمارستان سوختگی این استان و تهیه 230 تخت بیمارستان آیت الله موسوی از جمله اقداماتی مورد توجه است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.3160.3166.fa
برگشت به اصل مطلب