- معاونت آموزشی
معاونت آموزش و سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اهم فعالیتها

 گروه های آموزشی بالینی

واحدخدمات آموزشی پژوهشی دانشجویان

  کتابخانه  

 آزمایشگاه مهارتهای بالینی (Skill Lab)

اطلاعیه ها و اخبار حوزه معاونت سلامت

پاویون   

دانلود مقالات، مطالب و اسلایدها

راهنمای دانشجویان مقاطع بالینی (دستیار، کارورز، کارآموز)

فرم ها

رزومه متخصصین و پزشکان فوق تخصص

کدهای اخلاق پزشکی در پژوهش

آزمون

مطالب مربوط به کارگاه دانش پژوهی

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.3404.3463.fa
برگشت به اصل مطلب