- ارتباط با مسئولین
مطلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ریاست محترم مرکز (اقای دکتر احمد جلیلوند):

سه شنبه ها از ساعت 10-12 صبح 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**^*^*^*^*^*^

 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**^*^*^*^*^*^

معاون محترم آموزشی مرکز (آقای دکتر محمد سلطانی):

سه شنبه ها از ساعت12:30-13:30

در دفتر معاونت آموزشی(طبقه سوم) 

بازگشت به صفحه اصلی

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.5127.5980.fa
برگشت به اصل مطلب