- ارتوپدی
بخش ارتوپدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بخش ارتوپدی

آخرین بروزرسانی 04/07/95 - 16:55ب.ظ  

رئیس بخش :: دکتر مهران ستاره 

دکتری تخصصی ارتوپدی

سرپرستار بخش :: خانم جمیله محمدی

کارشناس پرستاری


شماره تماس :: 33131645-33131671

محل دستیابی :: طبقه سوم

 موارد بستری :

بیماران ارتوپدی

  تعداد اتاق:

11 اتاق (8 اتاق 4 تخته و 3 اتاق ایزوله 1 تخته)

تعدادتخت:

35 تخت فعال

  تجهیزات موجود در بخش:

الکتروشوک – الکتروکاردیوگراف- ساکشن پرتابل – وارمر خون

بازگشت

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.613.269.fa
برگشت به اصل مطلب