- سوختگی
معرفی بخش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بخش سوختگی

 

 آخرین بروزرسانی 27/11/95 - 15:45

رئیس بخش :: دکتر سید نجات حسینی

سرپرستار بخش :: لیلا منصوری  

کارشناس پرستاری

شماره های تماس :: 33130856-33130862

محل دستیابی :: طبقه پنجم

موارد  بستری:

  سوختگی ها با درجات 1 و 2 و 3

تعدادتخت:

  16 تخت فعال
 
تجهیزات موجود در بخش:

مانیتور سیار
دستگاه dc شوک،
دستگاه ECG،
دستگاه گلوکومتر،
اتوسکوپ،
افتالموسکوپ و
فشار سنج اطفال و بزرگسال. 

بازگشت

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=19.618.277.fa
برگشت به اصل مطلب