پیام خود را بنویسید
داروخانه شهید رجایی- مدارک مورد نیاز
فرم های مورد نیاز داروهای تک نسخه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

برای دانلود فرم های مورد نیاز تهیه داروهای تک نسخه ای روی گزینه دانلود کلیک کنید.

از هر دو صفحه پرینت گرفته و پس از تکمیل آن، جهت تهیه داروها آن را به داروخانه تحویل نمائید.  

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه داروخانه شهید رجایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=190.12331.26905.fa
برگشت به اصل مطلب