پیام خود را بنویسید
داروخانه شهید رجایی- راینوکورت (Rhinocort)
اطلاعات و توصیه های دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۱ | 

  "ویدئوی آموزشی نحوه آماده سازی اسپری راینوکورت قبل از شروع مصرف

  "ترجمه و تنظیم: دکتر الهه حقیقت - .Pharm.D


  "ویدئوی آموزشی نحوه استفاده از اسپری راینوکورت

  "ترجمه و تنظیم: دکتر الهه حقیقت - .Pharm.D


  "ویدئوی آموزشی: چطور اسپری راینوکورت را تمیز کنیم

  "ترجمه و تنظیم: دکتر الهه حقیقت - .Pharm.D

نشانی مطلب در وبگاه داروخانه شهید رجایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=190.13414.28534.fa
برگشت به اصل مطلب