حوزه ریاست- دفتر هماهنگی امور ایثارگران
دفتر امور ایثارگران دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  " مسئولیت ایثارگران در قبال حکومت و مسئولیت حکومت در قبال ایثارگران"

AWT IMAGE

  اکثر کشورها در طول تاریخ خود یک یا چند جنگ را تجربه نموده اند ، فارغ از اینکه موضوع این جنگها بحق بوده یا نه ، پس از جنگ کسانیکه در دفاع یا حمله شرکت داشته اند مورد حمایت دولتها قرار گرفته و برای جبران عقب ماندگی این گروه و بازماندگان آنان امتیازات و تسهیلات ویژه ای از طرف مراجع قانونی کشورها تصویب و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد تا التیامی بر زخم های آنان باشد . کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد هجوم استکبار جهانی قرار داشته که اوج آن را میتوان در جنگ تحمیلی 8 ساله جستجو کرد ، علیرغم اینکه نگاه جوانان برومند ایران اسلامی به دفاع از کشور و ارزشهای دینی الهام گرفته از قیام عاشورا و نگاهی آرمانخواهانه و غیر مادی می باشد ، اما به دلیل خسارت فراوان مادی و معنوی که به این عزیزان وارد شده و جبران بخشی از عقب ماندگی رزمندگان ، جانبازان ، آزادگان و بازماندگان شهدای گرانقدر مصوبات زیادی از طرف مجالس ، دولتها و سایر مراجع قانونی تصویب گردیده که هر چند روند خدمات رسانی به ایثارگران را سرعت بخشیده اما واقعیت این است که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله باقی مانده است .

امام راحل مانند دیدبانی بصیر و آگاه خطراتی را که پس از جنگ فرا روی رزمندگان بود یادآوری و جنگ را با همه فتح الفتوحش جهاد اصغر می نامید و میدان اصلی نبرد رزمندگان را مبارزه با نفس در بعد از جنگ می دانست ، مقام معظم رهبری هم به عنوان رهبری دلسوز و آگاه خطراتی را که در نتیجه غفلت خواص جامعه در کمین کشور و ضربه زدن به آرمانهای انقلاب نشسته یادآوری و با تحلیل وقایع صدر اسلام ، عمده ترین دلیل قیام امام حسین(ع) را لغزیدن خواص طرفدار حق جامعه آن زمان در برابر متاع زودگذر دنیا دانسته و معتقدند ، در صورت عبرت نگرفتن از تاریخ هر لحظه این وقایع قابل تکرار خواهند بود ، امید است ایثارگران به عنوان افراد خاص ، پیام رسانان امینی برای همسنگران خود بوده و گفتمان امام و شهدا را در جامعه بیش از پیش زنده نگهداشته و جوانان تشنه آن فرهنگ ناب را سیراب نمایند.


نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.2309.1991.fa
برگشت به اصل مطلب