حوزه ریاست- بخش نامه ها و مقررات
تسهیلات مسکن برای فرزندان شهدا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  " تسهیلات مسکن برای فرزندان شهدا "

  1) اعضای خانواده شهدا که ازدواج می کنند ، می توانند از تسهیلات ساخت مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا برخوردار شوند. به گزارش دفتر ریاست جمهوری در امور ایثارگران ، هر یک از اعضای خانواده شهدا که ازدواج می کنند ، می توانند از تسهیلات مسکن موضوع ضوابط ارایه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره 182455/ت41134 ک مورخ 8/10/1378 برخوردار شوند . در تصویب نامه شماره 24167/ت 42428 ک مورخ 7/2/1388 که به پیشنهاد " وزارت مسکن و شهرسازی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و به تصویب وزیران عضو کارگروه مسکن رسیده ، آمده است : هر یک از اعضای خانواده شهدا که ازدواج می کنند ، می توانند از تسهیلات مسکن موضوع ضوابط ارایه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره 182455/ت 41134ک مورخ 8/10/1378 برخوردار شوند. این تصویب نامه در تاریخ 5/2/1388به تایید رئیس محترم جمهوری رسیده است.

  2) زمان استفاده از تسهیلات موضوع ماده(13) تصویب نامه یاد شده برای پذیرش تقاضا تا پایان سال 1388 و انعقد قرارداد تا پایان خرداد ماه سال 1389 تغییر می یابد.

  3) باقیمانده تسهیلات مسکن سال 1387 به میزان پنجاه درصد (50%) ، در صد وام خرید ( معادل بیست هزار فقره ) و پنجاه درصد (50%) ، درصد وام ساخت مسکن برای ایثارگران واجد شرایط از سوی بانکها قابل پرداخت می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.2312.2054.fa
برگشت به اصل مطلب