حوزه ریاست- مشاور رئیس دانشگاه در امور درمان
معرفی مشاور رئیس دانشگاه در امور درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: محمدحسن رستم خانی
سمت : مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در امور درمان
فارغ التحصیل: پزشکی عمومی سال 1371
 ازدانشگاه شهید بهشتی تهران
AWT IMAGEسوابق مدیریتی و علمی:
پزشک و مسئول مرکز بهداشت درمان ازسال 71 تا 73
مدیر درمان و قائم مقام معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 74 تا 77
دستیار تخصصی داخلی از سال 77 تا 81
 پزشک متخصص داخلی بیمارستان های امدادی ابهر و بوعلی خرمدره از سال 81 تا 86
رئیس بیمارستان بوعلی از سال 84 تا 86
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از سال 86 تا 89
مشاور رئیس دانشگاه درامور درمان وپزشک داخلی مرکزولی عصر (عج) تاکنون.
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.6933.9818.fa
برگشت به اصل مطلب