حوزه ریاست- متفرقه
روسای دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

نام و نام خانوادگی تخصص مدت مسئولیت
دکتر حمیدرضا صادقی پور دکترای تخصصی فیزیولوژی از 66/4/21 تا 69/7/9
دکتر علی اکبر زینالو متخصص اطفال از 69/7/10 تا 73/2/31
دکتر حمید رضا پور حسینی متخصص قلب و عروق از 73/3/1 تا 76/11/1
دکتر حسن شریفی متخصص اطفال از 7/6/11/2 تا 78/4/7
دکتر محمد خانی متخصص قلب و عروق از 78/4/8 تا 85/1/13
دکتر رحیم سروری زنجانی دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی 85/1/14 تا 92/11/14
  دکتر علیرضا بیگلری متخصص ژنتیک انسانی MD, PhD  92/11/15 - 96/7/3
دکتر پرویز قزلباش متخصص رادیولوژی 96/7/3- ادامه دارد
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.7057.11346.fa
برگشت به اصل مطلب