حوزه ریاست- آشنایی با رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان
معرفی ریاست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی : دکتر پرویز قزلباش

مرتبه : استادیار

درجه علمی : متخصص رادیولوژی
سمت : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 

 

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=2.7426.4626.fa
برگشت به اصل مطلب