معاونت غذا و دارو- معرفی رئیس اداره
معرفی رئیس اداره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی منوری 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک)
سوابق مدیریتی: رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی از سال ۱۳۹۱

تلفن تماس: ۳۳۳۶۴۹۸۳-۰۲۴ و ۳۳۳۶۴۹۸۷-۰۲۴

دورنگار: ۳۳۳۶۴۹۸۳-۰۲۴

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://zums.ac.ir/find.php?item=21.10326.20123.fa
برگشت به اصل مطلب