مرکز رشد فناوری سلامت- خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان
خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۴ | 

دریافت خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد فناوری سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=210.13629.29067.fa
برگشت به اصل مطلب