ترجمان دانش- پیام مخفی
پیام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
عنوان طرح:
تهیه و ارزیابی برون تن نانوامولسیون بوپرونورفین
Preparation and in vitro Evaluation of Buprenorphine Nanoemulsion

نام مجری/محقق:
محسن ساسانی 
همکاران پژوهشی:
دکتر زیبا اسلامبولچیلار
دانشکده:
داروسازی 
کد طرح:

A-12-968-3
تاریخ شروع طرح:
96/09/20
تاریخ اتمام طرح:
98/02/02
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://zums.ac.ir/find.php?item=212.17436.39795.fa
برگشت به اصل مطلب