اداره مشاوره دانشجویی- رئیس اداره سلامت و روان
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/15 | 
رئیس اداره مشاوره: ندا محمد بیگی

 تحصیلات: کارشناسی روانشناسی بالینی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شرح وظایف:
 
 • رییس اداره مشاوره علاوه بر ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به انجام وظایف ذیل مبادرت می ورزند:
 •  تشکیل و پیگیری تصمیمات کمیته روانشناختی و سایر کمیته‌ها
 • عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 • شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان
 •  اعمال سیاست ها و برنامه های پیشگیری و مشاوره، مصوب اداره کل مشاوره و سلامت روانی وزارت متبوع
 • همکاری با کمیته پیشگیری از مصرف مواد مخدر (داخل سازمانی و برون سازمانی)
 • عضویت درکمیته مرکزی اساتید مشاور
 • تشکیل کمیته های هسته مشاوره تحصیلی با (همکاری مدیر آموزش، اساتید مشاور وهمکاران آموزش هر دانشکده) جهت بررسی حرفه ای دانشجویان با افت تحصیلی و دانشجویان آسیب دیده با اختلالات روانشناختی و روان پزشکی
 • جلب همکاری متخصصین مورد نیاز( روانشناس- مشاور- روانپزشک- مددکار) به صورت پاره وقت
 • نظارت بر پذیرش مراجعین و ارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصین شاغل در اداره
 •  تهیه گزارش ماهانه برای ارائه به دفتر مرکزی مشاوره
 •  شرکت در دوره های بازآموزی
 • به کار گیری دانشجویان با عنوان همتایار با هدف (ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات بهداشت روان) در سطوح مختلف تحصیلی با عنوان کار دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه اداره مشاوره دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=229.16258.36662.fa
برگشت به اصل مطلب