حوزه ریاست- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/13 | 
 
سمت نام و نام خانوادگی مدرک شماره تماس شماره نمابر آدرس
رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری فرامرز خاصی فوق لیسانس حقوق قضایی 33156355 33420680 زنجان - میدان آزادی – ابتدای بلوار جمهوری اسلامی -ساختمان ستاد دانشگاه طبقه اول اتاق 26
دبیر هیات رسیدگی به تخلفات اداری فاطمه لطف اللهی فوق لیسانس حقوق خصوصی 33420362 33420680 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  طبقه اول اتاق 24

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://zums.ac.ir/find.php?item=239.16817.37218.fa
برگشت به اصل مطلب