مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- استانی
برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۳ | 
برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری سال 1396
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.15386.34432.fa
برگشت به اصل مطلب