کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- مقررات عمومی کتابخانه
مقررات عمومی کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/20 | 
مقررات عمومی کتابخانه
1. رعایت کامل شئونات اسلامی، فرهنگی و اجتماعی در محیط کتابخانه و احترام به کارکنان و کاربران کتابخانه الزامی است.
2. رعایت سکوت و ایجاد آرامش و عدم مطالعه گروهی در سالن مطالعه الزامی می باشد.
3. جا گذاشتن هرگونه کیف، لباس و روپوش در سالن مطالعه ممنوع است.
4. استفاده از تلفن همراه در محیط کتابخانه ممنوع می باشد.
5. نگهداری و حفظ لوازم و وسایل کتابخانه وظیفه تمامی مراجعین می باشد، لذا با اعمالی چون خدشه دار کردن میز و صندلی، جا به جایی وسایل کتابخانه، آسیب رساندن به کتابها و منابع کتابخانه و موارد مشابه برخورد قانونی خواهد شد.
6. استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.
7. همراه داشتن هرگونه مواد غذایی و خوردن و آشامیدن (به ویژه خوراکی های بودار و غیرمعمول) در سالن مطالعه ممنوع است.

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=252.17876.40958.fa
برگشت به اصل مطلب