کتابخانه دانشکده داروسازی- خط مشی
خط مشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/24 | 
خط مشی کتابخانه:  
                                                                                        

تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهای پژوهشی دانشکده وحمایت ازتلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت ، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی  به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از این منابع  بررسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه و خدمات کتابخانه از نظر کمی و کیفی،انبار گردانی و وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود .تهیه وتامین تجهیزات مورد نیاز کتابخانه ، فرآهم آوری و  مجموعه سازی وتامین منابع واطلاعات علمی  مورد نیاز اساتید ، دانشجویان و مراجعه کنندگان از طریق تعامل با گروه های آموزشی  جهت تهیه فهرست منابع چاپی والکترونیکی.
راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی  همچنین گردآوری ، نگهداری و سازماندهی منابع به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش و پاسخگویی  به نیازهای آموزشی،  تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی  می باشد. و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش  و با سیستم قفسه باز اداره می شود. کتابهای داروسازی بر اساس رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM) وکتابهای غیر پزشکی بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) است.
یک دستگاه پرینتر و یک دستگاه اسکنر جهت عضویت و ثبت نام اعضاء و کارهای مربوط به آماده سازی وثبت کتابها موجود می باشد .

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده داروسازی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=253.17742.40563.fa
برگشت به اصل مطلب