کتابخانه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- منابع کتابخانه
منابع کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 

 
کتاب­های فارسی کتاب­های انگلیسی مجله فارسی مجله انگلیسی طرحهای پژوهشی اعضای کتابخانه
12000جلد 1600 جلد 30 عنوان 10عنوان 83عنوان 750 نفر
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=254.16727.37966.fa
برگشت به اصل مطلب