کتابخانه دانشکده پرستاری ابهر- ابزارهای اطلاع رسانی
ابزارهای اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | 
1. اتوماسیون اداری
2.وب سایت کتابخانه 
3.تابلوی اعلانات کتابخانه

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=255.16731.37968.fa
برگشت به اصل مطلب