کتابخانه دانشکده پرستاری ابهر- سیستم تامین مدرک
سیستم تامین مدرک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 
سیستم تامین مدرک یکی از روش­های فرآهم ­آوری منابع و کتاب­های موردنیاز کاربران می­باشد که کتابخانه دانشکدۀ پرستاری و فوریت های پزشکی ابهر جهت دسترسی هر چه بیشتر اعضای هیات علمی، مدرسین و دانشجویان در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات این خدمت را انجام دهد.
خواهشمند است  منابع  و کتاب­های پیشنهادی خود را که  از  نبود یا کمبود  آن در کتابخانه مطلع هستید در  فرم درخواست خرید، ثبت  و به  میز امانت  و یا آدرس  الکترونیکی      Abhar-libzums.ac.ir  ارسال نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=255.17315.39273.fa
برگشت به اصل مطلب