کتابخانه دانشکده پزشکی- جامعه استفاده کنندگان
جامعه استفاده کنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/23 | 
جامعه استفاده کنندگان:
این کتابخانه در حال حاضر 1356 عضو دارد که شامل دانشجویان (پزشکی ، کارشناسی ارشد( Ph.D) و اساتید و کارکنان دانشکده پزشکی  می باشد..
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=256.17735.40551.fa
برگشت به اصل مطلب