اداره آموزش- کارشناس اسکیل لب
کارشناس اسکیل لب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام ونام خانوادگی: منیژه نجاتی
پست الکترونیک: manizhe۲۰۲۱gmail.com
تلفن:۳۳۱۴۸۱۱۸
     
شرح وظایف
  1. تجهیز وسائل آموزشی موجود در پراتیک(خریدویا تعمیر)
  2. رسیدگی به امور کلاسها (برنامه ریزی جهت عدم تداخل کلاسها)
  3. تمرین و تکرار دروس عملی تدریس شده با یکایک دانشجویان 
  4. برگزاری امتحانات عملی
  5. تنطیم طرح درس فن پرستاری
  6. انجام امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
  7. تکریم ارباب رجوع وهمکاران
نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش:
http://zums.ac.ir/find.php?item=264.17144.39047.fa
برگشت به اصل مطلب