معاونت تحقیقات و فناوری- شورای پژوهشی
تقویم شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/24 | 
برای مشاهده تقویم شورای پژوهشی با توجه به سال مربوطه بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید:

 اعضای شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 تقویم جلسات شورای پژوهشی در سال 1398
 تقویم جلسات شورای پژوهشی در سال 1397


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=266.17539.40141.fa
برگشت به اصل مطلب