اداره کتب و انتشارات- کارگاه ها و همایش‌ها
دومین همایش سراسری روسای انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 

برگزاری اولین کارگاه آموزشی فرآیند نشر کتاب ویژه اعضاء هیئت علمی دانشگاه 

برگزاری سومین همایش روسای ادارات و کارشناسان انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور


 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=28.16240.36530.fa
برگشت به اصل مطلب